คุณกรกนก สุขพูลผล

แบบบ้านที่เลือก :     แบบ FD-S34

สถานที่ปลูกสร้าง :   ซ. 27(บุญศิริ) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ