คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์

แบบบ้านที่เลือก :     แบบ FD-S34

สถานที่ปลูกสร้าง :   ซอยสามัคคี 36 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี