คุณพจนา อินทะเตชะ

แบบบ้านที่เลือก :     แบบ FD-S32

สถานที่ปลูกสร้าง :   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร