คุณวัชรพล เรืองรอด

แบบบ้านที่เลือก :     แบบบ้าน FD-S29

สถานที่ปลูกสร้าง :   ปลูกสร้างที่ ม.ปัฐวิกร 2 คันนายาว กรุงเทพฯ