คุณอนุชิต นันทขว้าง

แบบบ้านที่เลือก :     FD-S15

สถานที่ปลูกสร้าง :   ซ.วิภาวดี 60 เขตบางเขน กรุงเทพฯ