คุณโจ้

แบบบ้านที่เลือก :     FD-S14

สถานที่ปลูกสร้าง :   ปลูกสร้างที่ ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี