คุณเกรียงภพ ลำกูล

แบบบ้านที่เลือก :     FD-S09

สถานที่ปลูกสร้าง :   ซ.โกสุมรวมใจ1 ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ