งานทดสอบเสาเข็ม

ทางบริษัทฯ ได้มีการทดสอบความสมบูรญ์เสาเข็ม ซึ่งผลการทดสอบเสาเข็มมีความสมบูรณ์ทุกต้น  ทำให้เจ้าของบ้านมีความเชื่อมั่นและไว้ใจกับทางบริษัทฯ การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน