ผลงานนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

คุณวิชัย     ศรีอ่อง  กรรมการผู้จัดการบริษัท  ได้ทำการสนับสนุนผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต   แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์

และได้ส่งมอบผลงานแต่ละชิ้นให้กับทางลูกค้าของบริษัท โฟร์ดีเวลลอป  เอ้าส์