พิธีวางศิลาฤกษ์

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

ได้ฤกษ์เบิกชัย วันอธิบดี วันธงชัย เวลา 8:39 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ บ้าน พล.ร.อ. สินธุ วงศ์ไพบูลย์  และ คุณกันยารัตน์ สกุลพานิช

#ขอกราบขอบคุณ คุณพ่อสินธุและพี่ดาวที่ได้มอบความไว้วางใจปลูกบ้านหลังที่ 3  กับบริษัท  โฟร์ดีเวลลอปเฮ้าส์

การทำพิธีวางศิลาฤกษ์ คือการวางแผ่นศิลาจารึกเวลา วัน เดือน ปี อันเป็นมงคล ที่เรียกว่า ดวงฤกษ์ แห่งการก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารถาวรต่าง ๆ
จุดประสงค์ของการทำพิธีก็เพื่อให้อาคารเหล่านั้นเกิดความถาวรมั่นคงและผู้อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป การทำพิธีวางศิลาฤกษ์เช่นว่านี้ ตามประเพณีโบราณมักนิยมตอกไม้เข็มมงคลด้วย ไม้เข็มนั้น ประกอบด้วยไม้มงคล ๙ ชนิด คือ
ไม้ชัยพฤกษ์ ถือเคล็ดว่ามีโชคชัย
– ไม้ราชพฤกษ์ ถือเคล็ดว่าเป็นใหญ่เป็นโต
– ไม้ทองหลาง ถือเคล็ดว่ามีเงินมีทอง
– ไม้ไผ่สีสุก ถือเคล็ดว่าเกิดความสงบสุข
– ไม้กันเกรา ถือเคล็ดว่าป้องกันภัยอันตรายมิให้เกิดขึ้น
– ไม้ทรงบาดาล ถือเคล็ดว่าบันดาลให้เกิดความร่มเย็น
– ไม้สัก ถือเคล็ดว่าเกิดความศักดิ์สิทธิ์
– ไม้พะยูง ถือเคล็ดว่าพยุงให้เกิดความมั่นคง
– ไม้ขนุน ถือเคล็ดว่าหนุนให้เกิดพลังอานุภาพ