1 ใน 4 … แบบไหนชอบที่สุด

1 ใน 4 …แบบไหนชอบที่สุด

แบบบ้าน  FD-E01

ปลูกสร้างบนที่ดินต่ำสุด 56 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย 170 ตารางเมตร

สามารถปรับได้ถึง 4 แบบ