• คุณสุพัณณดา สมส่วน

  แบบบ้าน : แบบ FD-S18
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 • คุณคนอง ศรีพิบูลพานิชย์

  แบบบ้าน : แบบ FD-S34
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซอยสามัคคี 36 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • คุณเยาวเรศ คชลักษณ์

  แบบบ้าน : แบบ FD-S14
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • คุณอภิชาติ ศิริสาลิโภชน์

  แบบบ้าน : แบบ FD-S15
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 • คุณณัฐพล ขันธหิรัญ

  แบบบ้าน : แบบ FD-S24
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซอยอินทามระ1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 • คุณพจนา อินทะเตชะ

  แบบบ้าน : แบบ FD-S32
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร