• คุณคุณากร บุณยานนท์

  แบบบ้าน : แบบ FD-S01
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซอยชินเขต 1/20 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • คุณกรกนก สุขพูลผล

  แบบบ้าน : แบบ FD-S34
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซ. 27(บุญศิริ) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • คุณปกรณ์ สุขพูลผล

  แบบบ้าน : แบบ FD-S32
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซ. 27(บุญศิริ) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • คุณโจ้

  แบบบ้าน : FD-S14
  สถานที่ปลูกสร้าง : ปลูกสร้างที่ ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

 • คุณวัชรพล เรืองรอด

  แบบบ้าน : แบบบ้าน FD-S29
  สถานที่ปลูกสร้าง : ปลูกสร้างที่ ม.ปัฐวิกร 2 คันนายาว กรุงเทพฯ

 • คุณเกรียงภพ ลำกูล

  แบบบ้าน : FD-S09
  สถานที่ปลูกสร้าง : ซ.โกสุมรวมใจ1 ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ